Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή για ποιότητα, ασφάλεια, άνεση, ταχεία εξυπηρέτηση και χαμηλό κόστος, καθιστούν αναγκαία, από την πλευρά των επιχειρήσεων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση διεργασιών τους, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις...

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να τεκμηριώσουν ότι παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής πο...

Τι είναι το ISO/IEC 27001:2013 

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι ένα πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών που καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, την διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης  της ασφάλειας των πληροφοριών, μέσα σε μια εταιρία, το οποίο ασχολείτα...

Please reload

Featured Posts

7 μυστικά για την εξυπηρέτηση πελατών

August 23, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts