Σήμανση CE

 

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εάν είστε κατασκευαστής, πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα 6 βήματα για να τοποθετήσετε μια σήμανση CE στο προϊόν σας:

1. Προσδιορίστε τις ισχύουσες Οδηγίες και τα εναρμονισμένα πρότυπα

2. Επαληθεύστε τυχόν ειδικές απαιτήσεις από το προϊόν

3. Προσδιορίστε εάν απαιτείται ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμμόρφωσης (από κοινοποιημένο οργανισμό-φορέα)

4. Ελέγξτε το προϊόν και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις

5. Συντάξτε και διατηρήστε διαθέσιμη την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση

6. Τοποθετήστε τη σήμανση CE και συντάξτε τη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Αυτά τα 6 βήματα ενδέχεται να διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν καθώς η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ποικίλλει.

Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να τοποθετούν τη σήμανση CE σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας από τις Οδηγίες που προβλέπουν την τοποθέτησή τους.

Παρασκευάζετε ή κατασκευάζετε προϊόν που υπόκειται στη νομοθεσία για σήμανση CE; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και το κόστος απόκτησης του σήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
SUCCESSKeys.GR
Δ/νση: Οινόης 10, Τ.Κ. 16674 Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα
Emailsupport@successkeysgr.com,  
Τηλ.: + 30 210 9641387, Κινητό: +30 6944141114
© Copyright 2021 SUCCESSKeys.GR