Εκπαίδευση: 'Ασφάλεια Τροφίμων - Επίπεδο 1 - ΕΦΕΤ' 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση χειριστών τροφίμων (υπάρχον και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό) με βάση το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος επιπέδου 1 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ.

Πεδίο εφαρμογής: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση τροφίμων (ύλη ΕΦΕΤ)

Ενότητες: Στη διάρκεια του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρουσιαστούν, αναλυθούν και συζητηθούν τα ακόλουθα κύρια θέματα:

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια των τροφίμων,

 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών,

 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους,

 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων,

 5. Το εργασιακό περιβάλλον,

 6. Πρακτικές καθαρισμού,

 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών,

 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων,

 9. Ασκήσεις

Αναμενόμενα οφέλη από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι:​

 • Απόκτηση βασικών και ουσιαστικών γνώσεων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 • Συμμόρφωση με σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΦΕΤ αναφορικά με την εκπαίδευση χειριστών τροφίμων

 • Δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης και από τον ΕΦΕΤ (απαιτείται ειδική διαδικασία)

Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα  απευθύνεται σε χειριστές τροφίμων και γενικότερα σε κάθε εργαζόμενο σε επιχείρηση τροφίμων που έρχεται σε άμεση ή έμμεση (π.χ. παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, προετοιμασία τροφίμων, μαγείρεμα/ψήσιμο, παραγωγή, συσκευασία, διανομή κ.λπ.) επαφή με τα τρόφιμα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Παροχές: Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και εγχειρίδιο για την ασφάλεια των τροφίμων​.​

Διάρκεια προγράμματος: 8 - 12 ώρες (κατόπιν συνεννόησης και ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης τροφίμων).     

 

 

Σημείωση: Ο εισηγητής είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και ως εκ τούτου είναι εξουσιοδοτημένος να εκπαιδεύει το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του ΕΦΕΤ.                         

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
SUCCESSKeys.GR
Δ/νση: Οινόης 10, Τ.Κ. 16674 Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα
Emailsupport.successkeysgr@otenet.gr,  
Τηλ.: + 30 210 9641387, Κινητό: +30 6944141114