Σεμινάριο: 'Η παρακίνηση στην εργασία' (motivation)

 

Τα μυστικά της έμπνευσης άλλων για ανάληψη δράσης στους χώρους εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα ονομαζόμενα Do's & Don'ts της παρακίνησης και τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε να βελτιώσει το κλίμα παρακίνησης και να περιορίσει τους παράγοντες μείωσης της παρακίνησης εργαζομένων σε χώρους εργασίας. Οι γνώσεις που παρουσιάζονται έχουν διεθνή εφαρμογή και αναγνώριση για την αποτελεσματικότητα τους όταν εφαρμοστούν σωστά στον εκάστοτε εργασιακό χώρο .

Ενότητες

Ορισμένες από τις ενότητες, που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι:

  • Παρακίνηση - τι είναι

  • Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την παρακίνηση

  • Τα Do's και Don'ts της παρακίνησης

  • Τεχνικές βελτίωσης του περιβάλλοντος παρακίνησης σε έναν οργανισμό

  • Ασκήσεις

Τα αναμενόμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι (μεταξύ άλλων):

  • Να έχουν αποκτήσει την σημαντικότερη και πλέον σύγχρονη γνώση για τη δημιουργία περιβάλλοντος παρακίνησης (ή τη βελτίωση αυτού) στους χώρους εργασίας

  • Να αναπτύξουν δεξιότητες coaching/mentoring στη βελτίωση της παρακίνησης στους χώρους εργασίας

  • Να μάθουν βασικές τεχνικές σχετικά με την θετική επιρροή συμπεριφορών ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες

  • Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ ηγεσίας και παρακίνησης (leadership and motivation).

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ή έχουν καθήκον να δημιουργήσουν περιβάλλον παρακίνησης εργαζομένων με σκοπό τη βελτίωση της δέσμευσης (engagement), της ομαδικότητας και της απόδοσης στην εργασία.

Θα χορηγηθούν πιστοποιητικό παρακολούθησης και υλικό σχετικό με το περιεχόμενο του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα.

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.