Πολιτική Απορρήτου

 

Στην SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος) αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία και  προσοχή τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε ως φυσικά πρόσωπα.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που (κατά περίπτωση) συλλέγονται από εμάς είναι:

 • Το ονοματεπώνυμο

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ταχυδρομική Δ/νση

 • ΑΦΜ

Ποιος είναι ο σκοπός (οι σκοποί) επεξεργασίας

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μας είναι απαραίτητες για έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για να γνωρίζουμε με ποιους συναλλασσόμαστε (δηλ. για δική μας ασφάλεια) όταν μας προσεγγίζετε και εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.

 • Προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 • Όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.

 • Για να παρέχουμε σε τρίτους (εργοδότες) συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιλογή προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις τους. 

 • Για την αποστολή  οικονομικών προσφορών και τη σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας.

 • Για απαντήσεις  σε τυχόν ερωτήματα σας ή για την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες μας (όταν μας τις ζητάτε).

 • Για την αποστολή υλικού μέσω courier ή του ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ).

Πως γίνεται η συλλογή των δεδομένων - νομική βάση επεξεργασίας

Η απόκτηση προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, γίνεται με τη δική σας γραπτή συγκατάθεση (ειδικό έντυπο ή email) και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός, ο οποίος σας γνωστοποιείται.

Ως συγκατάθεση για την επαγγελματικού χαρακτήρα επικοινωνία μαζί σας, χαρακτηρίζεται (ανάλογα με την περίπτωση) η παραχώρηση σε εμάς της επαγγελματικής σας κάρτας (business card) ή η συμπλήρωση από την πλευρά σας σχετικών φορμών στην ιστοσελίδα μας ή άλλων εντύπων (π.χ. φόρμες επικοινωνίας).

Τη συγκατάθεση σας μπορείτε να την ανακαλέσετε γραπτώς (με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - email) ανά πάσα στιγμή στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει από την επιχείρηση μας και στο πλαίσιο εκτέλεσης συμφωνητικών-συμβάσεων συνεργασίας (π.χ. με πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες).

Μέσω συλλογής (για λογαριασμό πελατών μας) βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων για θέσεις εργασίας, κατόπιν δημοσίευσης συγκεκριμένων αγγελιών.

Cookies

Στην SUCCESSKeys.GR δεν έχουμε τοποθετήσει (ούτε έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε) cookies (ούτε και άλλη παρεμφερή τεχνολογία) στην ιστοσελίδα μας, που να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών μας.

 

Ενδέχεται ωστόσο, ο κάτοχος της πλατφόρμας WIX να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση διάφορα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες συστήνουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διαβάσουν και την πολιτική απορρήτου της WIX (WIX privacy policy).

 

Σύμφωνα με τη WIX, τα cookies που τοποθετούν στις ιστοσελίδες που δημιουργούνται στην πλατφόρμα τους, δεν συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών μας (δηλ. δικά σας), και είναι τα ακόλουθα:

1.First-Party Cookies   

Strictly Necessary-Cookie name    

  

 • ForceFlashSite

 • hs

 • smSession

 • XSRF-TOKEN

Functionality​-Cookie name

 

 • svSession

 • RequestID

 • SSR-caching

 • smSession

2. Third-Party Cookies

 

Functionality​-Cookie name

 • TS*

 • TS01*******

 • TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

 • TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

 

Θα θέλαμε ωστόσο να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ότι έχουν τη δυνατότητα (αν για κάποιο λόγο το επιθυμούν) να απαλείφουν cookies μετά από κάθε επίσκεψη:

 

 • Αν π.χ. χρησιμοποιείτε το Google Chrome  επιλέξτε 'περισσότερα εργαλεία' --> 'διαγραφή δεδομένων περιήγησης' --> 'εμφάνιση cookie και άλλων δεδομένων ιστότοπου' --> 'διαγραφή δεδομένων'.

 • Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge επιλέξτε 'Ρυθμίσεις' --> 'Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης' --> 'Επιλέξτε τι θα απαλείψετε' --> 'Cookies και αποθηκευμένα δεδομένα τοποθεσίας web'.

 • Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer επιλέξτε 'Ασφάλεια' --> 'Διαγραφή ιστορικού περιήγησης' --> 'Cookies και δεδομένα τοποθεσιών web' --> Διαγραφή.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αν οι ως άνω φυλλομετρητές (browsers) αλλάξουν τον τρόπο απαλοιφής των cookies. Συστήνουμε να ενημερώνεστε τακτικά και από αξιόπιστες πηγές για τους τρόπους απαλοιφής (delete) ή αποκλεισμού (block) ανεπιθύμητων cookies.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 • Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών. Απαγορεύεται η συλλογή.

 • Στην επιχείρηση μας δεν λαμβάνονται αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Διαφημιζόμαστε στο Google ads αλλά δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την επιχείρηση μας (υπεύθυνος επεξεργασίας).

Οι πληροφορίες που συνήθως συλλέγονται, εξαρτώνται από το σκοπό και μας ενδιαφέρει να είναι οι λιγότερες δυνατές, αρκεί να μπορεί να εκπληρωθεί ικανοποιητικά ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε έγκαιρα για τυχόν μεταβολές σε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας έχετε παραχωρήσει για επεξεργασία.

Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επιχείρηση μας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για 3 χρόνια. Στη συνέχεια σβήνουμε και καταστρέφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από το αρχείο μας (ηλεκτρονικό ή/και φυσικό).

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων για τον ακριβή χρόνο διατήρησης των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Κοινολόγηση σε τρίτους και διαβίβαση σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)

Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι (κατά περίπτωση):

 

 • Εξωτερικοί μας συνεργάτες για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε 

 • Εξωτερικοί μας συνεργάτες για την έκδοση ονομαστικών πιστοποιητικών παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας (εφόσον μας τα ζητήσετε),

 • Εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών - υπηρεσιών courier

 • Ο νομικός μας σύμβουλος

 • Ο φοροτεχνικός μας σύμβουλος

 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση σας (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Μέτρα για την ασφάλεια της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και εφαρμόζουμε ελέγχους, που περιλαμβάνονται σε κάθε αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται τεχνικές όπως είναι η ελαχιστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση.

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση έχετε (ως υποκείμενα των δεδομένων), τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση μας, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό (GDPR), δηλ.

 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρα 13,14)

 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15)

 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17)

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18)

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση αναφορικά με τους αποδέκτες προσωπικών δεδομένων (άρθρο 19)

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20)

 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21)

 • Δικαίωμα στην μη αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22)

 

Για τη δική σας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση,  μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα σας στέλνοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναφέροντας το θέμα της επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας:

 

SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος)

Email:support.successkeysgr@otenet.gr

Tηλ. επικοινωνίας: +306944141114

Οδός Οινόης 10

Τ.Κ. 16674 Αθήνα 

 

Στόχοι της παρούσης πολιτικής

 • Η προστασία των υποκειμένων των δεδομένων, από τους όποιους κινδύνους θα μπορούσε να επιφέρει η διαρροή, αλλοίωση ή καταστροφή αυτών, όσο τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την επιχείρηση

 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 φυσικών προσώπων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναθεωρείται ανάλογα με τις μεταβολές που μπορούν να προκύψουν όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να οφείλονται π.χ. σε μεταβολές στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας (ή των αιτημάτων σας), μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 14 Μαρτίου 2020