Σεμινάριο: 'Η διαχείριση της ποιότητας' (Quality management)

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της διαχείρισης της ποιότητας για έναν οργανισμό και για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αυτού αναφορικά με τη συμμόρφωση του με εφαρμοστέες απαιτήσεις και με την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών του.

​​Ενότητες

Η θεματολογία του σεμιναρίου απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​​

 • ​Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

 • Τι είναι το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας

 • Τι είναι η Πολιτική Ποιότητας ενός οργανισμού και τι οι στόχοι ποιότητας

 • Απειλές και ευκαιρίες για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

 • Οι διεργασίες ενός οργανισμού και η διαχείριση της ποιότητας και ο έλεγχος αυτών (κριτήρια και μέθοδοι)

 • Παραδείγματα μη συμμορφώσεων και οι επιπτώσεις τους στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και στην επιχείρηση γενικότερα

 • Ο χειρισμός παραπόνων πελατών

 • Παραδείγματα και ασκήσεις

 

Αναμενόμενα οφέλη​ 

Από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:​

 • ​Να κατανοήσουν τι είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

 • Να αποκτήσουν γνώσεις τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν στον οργανισμό τους για τη διαχείριση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και για τη βελτίωση αυτής

 • Να γίνουν βασικοί συντελεστές στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών στην επιχείρηση τους.

​​

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση, που εφαρμόζει ή σκοπεύει να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

 

Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις​.

 

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 6 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.