Εκπαίδευση: 'Ποιότητα & σύστημα διαχείρισης της ποιότητας' 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης (ενδοεπιχειρησιακά) και (εναλλακτικά) εξ' αποστάσεως (μέσω Skype).

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει και εξηγήσει τι είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, ποια τα οφέλη από την εφαρμογή του σε έναν Οργανισμό και να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πως να υλοποιήσουν τις σημαντικότερες απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου.

Πεδίο εφαρμογής: Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει εφαρμογή σε κάθε Οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας του, που επιθυμεί να αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

​​Ενότητες: Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​​

  • Η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και το σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας

  • Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

  • Οφέλη από την ανάπτυξη κα εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

  • Κατανόηση των βασικών απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε μια επιχείρηση

  • Ο χειρισμός παραπόνων πελατών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς προτύπου ISO 10002

  • Η πιστοποίηση ενός συστήματος για τη διαχείριση της ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και τα οφέλη από αυτήν.

 

Αναμενόμενα οφέλη: Από την ​παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται, μεταξύ άλλων, ότι:

 

  • Θα κατανοήσουν τη σημασία και αξία από την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας τόσο για τους ίδιους όσο και για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται.

  • Θα λάβουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας

  • Θα αποκτήσουν γνώσεις που βασίζονται σε διεθνείς πρακτικές, αναφορικά με το χειρισμό παραπόνων και τι περιλαμβάνει μια αποτελεσματική διεργασία για τον χειρισμό παραπόνων.

​​

Σε ποιούς απευθύνεται: Το διαδραστικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, που ενδιαφέρεται να κατανοήσει πως μπορεί να σχεδιάσει και κυρίως να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος απευθύνεται και σε επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015.

Παροχές: Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις​.

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
SUCCESSKeys.GR
Δ/νση: Οινόης 10, Τ.Κ. 16674 Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα
Emailsupport@successkeysgr.com,  
Τηλ.: + 30 210 9641387, Κινητό: +30 6944141114
© Copyright 2021 SUCCESSKeys.GR