WEBINAR: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015-Βασικές αρχές


Ελεύθερη συμμετοχή

iso%209001_edited.jpg

Η διαχείριση της ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία για την ικανοποίηση των πελατών μιας επιχείρησης αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους (π.χ. προμηθευτών, εργαζομένων, της ανώτατης Διοίκησης, χορηγών κ.λπ.).

Η διαχείριση της ποιότητας δεν αρκεί μόνο να υπάρχει ενσωματωμένη στην κουλτούρα μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι και αποτελεσματική.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015, αποτελεί ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τον τύπο, το είδος των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης. Βοηθάει δε, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης (άρα και στην καλλιέργεια σχετικής κουλτούρας ποιότητας) όσων εργάζονται υπό τον έλεγχο μιας επιχείρησης αλλά και στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος, που αποτελεί άλλωστε και σκοπό του συστήματος διαχείρισης, με ευθύνη της ανώτατης Διοίκησης του Οργανισμού.

Η ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι προϋπόθεση για βιώσιμη επιτυχία και ανάπτυξη.

Θεματολογία του Webinar

  1. Τι είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 και ποια τα βασικά στοιχεία του

  2. Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015

  3. Ποια είναι τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Τα ανωτέρω θα παρουσιάσει ο κ. Ιωάννης Γουσγούνης, διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη βιομηχανία, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της επιχείρησης SUCCESSKeys.GR και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής (internal auditor) συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015) και πιστοποιημένος επικεφαλής επιθεωρητής (Lead Auditor) συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διεξαγωγή του Webinar, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους 20. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η συμμετοχή στο Webinar δεν οδηγεί στην έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης.


Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υπερβεί το ανωτέρω όριο, θα εξεταστεί η επανάληψη του Webinar.

Σημείωση: Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικό με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, διάρκειας 8 ωρών, που οδηγεί και στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης, μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και επικοινωνώντας μαζί μας.

Λίγα λόγια για την ασφάλεια σας στο διαδίκτυο

 

Για τη διοργάνωση των Webinars μας χρησιμοποιούμε την διαδικτυακή πλατφόρμα Cisco Webex Meetings με ασφαλή σύνδεση (end-to-end encryption). Πριν συμπληρώσετε και υποβάλλετε την ακόλουθη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας καθώς και την Πολιτική Απορρήτου της Cisco Webex Meetings.

 

Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο κινδύνους. Συνεπώς, προτού εγγραφείτε στο Webinar μας και πριν την είσοδο σας στην διαδικτυακή μας αίθουσα, σας συστήνουμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις κάτωθι οδηγίες για μια ευχάριστη και, κυρίως, ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία:

 

1. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από ιούς και antimalware (προστασία σε πραγματικό χρόνο) όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

2. Συνδέστε τον υπολογιστή σας απευθείας στο δρομολογητή (router) σας χρησιμοποιώντας (κατά προτίμηση) ένα καλώδιο Ethernet αντί για ασύρματη σύνδεση.

3. Χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή (router) με τείχος προστασίας για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

4. Χρησιμοποιήστε ένα VPN για να προστατεύσετε την πραγματική σας διεύθυνση IP.

5. Λάβετε μέρος στο Webinar χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο πρόσκλησης (εάν έχετε λάβει σύνδεσμο πρόσκλησης).

6. Προστατέψτε το σύνδεσμο και μην τον γνωστοποιείτε σε άλλους.

7. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης κατά τη διάρκεια του Webinar, απενεργοποιήστε την κάμερα σας και / ή αποσυνδεθείτε από τη σύσκεψη και επανασυνδεθείτε. Οι συσκέψεις είναι κλειδωμένες από προεπιλογή, αλλά να είστε υπομονετικοί και ο διαχειριστής θα σας δώσει ξανά πρόσβαση στην αίθουσα.

8. Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε ένα μη αναγνωρίσιμο από άλλους όνομα χρήστη/ψευδώνυμο (αντί για το πραγματικό σας όνομα) για να εισέλθετε στην αίθουσα. Αυτή η τεχνική παρέχει κάποια πρόσθετη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο, αυτό θα πρέπει να μας το έχετε γνωστοποιήσει τηλεφωνικώς (με κλήση από τον αριθμό του κινητού σας που θα έχετε συμπληρώσει και στην φόρμα δήλωσης συμμετοχής) πριν την είσοδο σας στο Webinar.

9. Καταγραφή των Webinars ούτε γίνεται ούτε επιτρέπεται από την επιχείρηση μας.

10. Μετά τη λήξη του Webinar, παρακαλούμε διαγράψτε το Email με τον σύνδεσμο πρόσκλησης που σας έχει σταλεί (θυμηθείτε επίσης να αδειάσετε και τον κάδο απορριμμάτων του Η/Υ σας).

11. Σας συνιστούμε να διαγράφετε περιστασιακά το ιστορικό περιήγησής σας και τα αποθηκευμένα cookie (δείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας).

12. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, φροντίστε να είστε ενήμεροι γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων!

 

Θυμηθείτε: Οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο μπορούν, υπό συνθήκες, να στοχοποιήσουν διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα οι Cisco Webex, Skype, Zoom κ.λπ. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

 

Με τη συμπλήρωση και αποστολή της ακόλουθης δήλωσης συμμετοχής σας στο Webinar μας, δηλώνετε ότι έχετε επίγνωση των κινδύνων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ότι αναγνωρίζετε την ευθύνη σας να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από εσάς.

 

Για την επιγραμμική (online) επικοινωνία μας μαζί σας και για την διοργάνωση των Webinars μας, εμείς στην SUCCESSKeys.GR, χρειαζόμαστε και συλλέγουμε (μέσω της ακόλουθης φόρμας δήλωσης συμμετοχής) εκείνα μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που μας είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή το ονοματεπώνυμο σας για να γνωρίζουμε ποιοι συμμετέχουν στο Webinar, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να σας καλέσουμε εάν είναι απαραίτητο (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του Webinar) και / ή για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, και το προσωπικό σας επαγγελματικό Email για την αποστολή του συνδέσμου (link) για την είσοδο σας στην διαδικτυακή αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί το Webinar.

 

Κατά τ' άλλα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Πολιτική Απορρήτου) και στην Πολιτική Cookies της επιχείρησης μας.

Δήλωση συμμετοχής στο Webinar
"Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 - Βασικές Αρχές"

Ευχαριστούμε για την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας στο Webinar μας!