ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

"HACCP - Οι 7 Αρχές"

food safety-haccp.jpg

Σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να αποκτήσουν  οι συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις γύρω από την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων και συγκεκριμένα γύρω από το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), που είναι ένα διεθνές σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και να κατανοήσουν ποια είναι τα βασικά βήματα (και με ποια σειρά) που πρέπει να υλοποιήσουν προκειμένου να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μια πλήρη μελέτη HACCP στην επιχείρηση τους ακολουθώντας μια συστηματική μεθοδολογία.

Θεματολογία εκπαιδευτικού προγράμματος: Οι 7 Αρχές του HACCP

Αρχή 1: Αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων

Αρχή 2: Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs)

Αρχή 3: Καθιέρωση κρίσιμων ορίων (CL) στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Αρχή 4: Καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Αρχή 5: Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών

Αρχή 6: Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης

Αρχή 7: Κατάρτιση εγγράφων τεκμηρίωσης

Επιπλέον θα γίνει αναφορά σε αντιπροσωπευτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων (π.χ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 κ.λπ.).

 

Ερώτηση: Γιατί πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων στις 7 αρχές του HACCP;

Απάντηση: Διότι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στη συντήρηση συστήματος HACCP αποτελεί και νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Αναμενόμενα οφέλη από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 

  • Συμμόρφωση της επιχείρησης τροφίμων με σχετική νομική απαίτηση

  • Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων γύρω από την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων σε μια επιχείρηση

  • Αποφυγή ή μείωση κινδύνων σε αποδεκτές στάθμες και προστασία της υγείας των καταναλωτών.

  • Μείωση φυρών (και του σχετικού κόστους) λόγω της ακαταλληλότητας π.χ. α’ υλών, συνθηκών διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων αλλά και λοιπών κρίσιμων διεργασιών και χειρισμών, εξοπλισμού παραγωγής και συσκευασίας κ.λπ. και λόγω αποσύρσεων-ανακλήσεων τροφίμων από την αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε χειριστές τροφίμων, σε στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων (π.χ. μαζική εστίαση, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, super markets, mini markets, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή συστημάτων για τη διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων, σε φοιτητές και γενικότερα σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων.

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να διοργανωθεί και αποκλειστικά για το προσωπικό συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αν αυτό είναι επιθυμητό.

 

Διάρκεια: 8 ώρες (09:30 π.μ. - 05:30 μ.μ.)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κατόπιν συνεννόησης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά γκρουπ: 12 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη και τους κάτωθι όρους που σχετίζονται με την έγκαιρη καταβολή του αντιτίμου για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

 

Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Cisco WebEx Meetings. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους καταβάλουν το αντίτιμο του εκπαιδευτικού προγράμματος (βλ. τρόπος πληρωμής) θα λάβουν την πρόσκληση για σύνδεση στο διαδικτυακό μας χώρο στο WebEx Meetings. 

 

Κόστος: 120 Ευρώ/άτομο (παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους και σε λοιπούς ιδιώτες) για > 1 άτομο (υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα εκπαίδευσης μεμονωμένων ατόμων)

 

Τρόπος πληρωμής: Με κατάθεση (χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς το αργότερο 4 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής και με την αιτιολογία 'HACCP' και με αποστολή του σχετικού αποδεικτικού της τράπεζας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR13 0172 0340 0050 3403 2889 271 

 

ALPHA BANK, IBAN: GR49 0140 1220 1220 0210 1253 085 

 

Παραδοτέα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα, βιβλιογραφία, σημειώσεις από την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Εισηγητής: Ο Ιωάννης Γουσγούνης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Karlsruhe (TH Karlsruhe) Γερμανίας με εξειδίκευση στον τομέα των τροφίμων.

 

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών, μεταξύ άλλων, στη βιομηχανία τροφίμων και είναι καταχωρημένος στο μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

 

Είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης της επιχείρησης SUCCESSKeys.GR, που παρέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO 22000 σε επιχειρήσεις τροφίμων, εσωτερικές επιθεωρήσεις (internal audits, επιθεωρήσεις 1ου μέρους) συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ), καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.