Τα ενδοεπιχειρησιακά μας προγράμματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ανάγκες των πελατών μας.

Ορισμένα από αυτά μπορούν να υλοποιηθούν και εξ' αποστάσεως (μέσω Skype) ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ένα ή το άλλο σεμινάριο μας μπορεί (κατόπιν συμφωνίας) να διοργανωθεί και σε ξενοδοχείο στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις.

 

Μέσω των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σας παρέχουμε δυνατότητες και ευκαιρίες να αποκτήσετε και αξιοποιήσετε εξειδικευμένη (κατά περίπτωση διεθνή) γνώση ώστε να ξεχωρίσετε και να ανταπεξέλθετε αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες προκλήσεις και δυσκολίες των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων σας.

Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν και από το  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

** Σημείωση: Αν σας ενδιαφέρει κάποιο θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος διαφορετικό από αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια, παρακαλούμε ενημερώστε μας για το θέμα της εκπαίδευσης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής του προγράμματος.