Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

 

Τα ενδοεπιχειρησιακά μας σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ανάγκες των πελατών μας.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ένα ή το άλλο σεμινάριο μας μπορεί να διοργανωθεί και σε ξενοδοχείο στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις.

 

Μέσω των σεμιναρίων μας σας βοηθάμε να αποκτήσετε και αξιοποιήσετε εξειδικευμένη διεθνή γνώση ώστε να ξεχωρίσετε και να ανταπεξέλθετε αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες προκλήσεις και δυσκολίες της εργασίας.

** Σημείωση: Αν σας ενδιαφέρει κάποιο διαφορετικό θέμα σεμιναρίου πέρα από αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν και από το  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.