Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιλογή προσωπικού

 

Σας υποστηρίζουμε στο να βρείτε, επιλέξετε και προσλάβετε τους καταλληλότερους υποψήφιους για κάθε θέση στην επιχείρηση σας. Οι υπηρεσίες μας σας βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιλογή νέου προσωπικού και στην καλύτερη διαχείριση του νέου ανθρώπινου δυναμικού σας. 

Η υποστήριξη μας αποβλέπει στο να επιλέξετε τελικά εκείνους τους υποψήφιους, οι οποίοι θα ταιριάξουν στην κουλτούρα της επιχείρησης σας και θα αποδώσουν ικανοποιητικά  στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.

 

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία, που χρησιμοποιούμε, συνιστούν δομημένα συστήματα επιλογής και (όπως διεθνώς έχει αποδειχθεί) παρέχουν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και αντικειμενικότητα (από π.χ. συμβατικές  μη δομημένες συνεντεύξεις) στην πρόβλεψη της απόδοσης των υποψηφίων και της  προσαρμογής τους στην κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης.

 

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού έως και την αποστολή ενός shortlist των καταλληλότερων υποψηφίων σε εσάς. Η τελική απόφαση είναι δική σας.

 

Μειώστε το ρίσκο της λάθους επιλογής. Βρείτε και επιλέξτε τους καλύτερους για την επιχείρηση σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο!