Από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 είναι πλέον υποχρεωτική η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

 

Οργανισμοί, που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ υψηλά πρόστιμα, που μπορούν να φθάσουν (σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού) τα 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

 

Στην SUCCESSKeys.GR γνωρίζουμε πως μπορείτε να λάβετε αποτελεσματικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών (βλ. και ISO/IEC 27001) και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε η επιχείρηση σας να συμμορφώνεται και με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού.

 

Προκειμένου να σας υποστηρίξουμε στον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να λάβετε για τη συμμόρφωση του οργανισμού σας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, διενεργούμε με τη συνεργασία σας εσωτερική επιθεώρηση (GAP Analysis) εκείνων των διεργασιών σας, που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα της εσωτερικής επιθεώρησης είναι προτεινόμενα μέτρα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και στην υλοποίηση των μέτρων αυτών (π.χ. μέσω της δημιουργίας των απαιτούμενων εντύπων, πολιτικών κ.λπ.).

 

Τέλος, αναλαμβάνουμε τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (data protection impact assessment – DPIA) όταν αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό (Άρθρο 35).

Η ομάδα μας υποστηρίζεται και από δικηγόρο για την καλύτερη τεκμηρίωση των συμβουλών, που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να ενημερώσουν το προσωπικό τους για τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού, παρέχουμε και σχετικό σεμινάριο το οποίο μπορεί (κατ' απαίτηση των πελατών μας) να συνδυαστεί και με την παροχή πρακτικών γνώσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.