top of page

Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών

 

Η Διοίκηση του οργανισμού SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος) έχει εγκρίνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το σκοπό του οργανισμού να πετυχαίνει το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας ευαίσθητων και πολύτιμων πληροφοριών (π.χ. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), στα πλαίσια της επιδίωξης του να θεωρείται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ως αξιόπιστος εργοδότης, συνεργάτης, πελάτης και προμηθευτής.

Επιπλέον, το σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικών, που θα μπορούσαν να διαταράξουν ή διακόψουν μέρος ή το σύνολο κρίσιμων λειτουργιών της επιχείρησης με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ικανοποίηση των πελατών του οργανισμού.

Η ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος) δεσμεύεται αναφορικά με τον  καθορισμό, την επίτευξη και την αναθεώρηση στόχων, που αφορούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, που εφαρμόζεται στην επιχείρηση, και για το οποίο ως βάση χρησιμοποιούνται αρχές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.​

Επιπλέον, η ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για συμμόρφωση με:

 

  • Σχετικές με την ασφάλεια πληροφοριών, εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βλ. και Πολιτική Απορρήτου), 

  • Τυχόν απαιτήσεις  άλλων ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. πελατών, προμηθευτών, συνεργατών) καθώς και

  • Απαιτήσεις της ίδιας της επιχείρησης για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Η Διοίκηση αντιλαμβάνεται την ανάγκη να παρακολουθούνται τακτικά οι διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τόσο σημαντικό τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς και αναφορές που αφορούν σχετικά περιστατικά, τα οποία εμφανίζονται διεθνώς και γνωστοποιούνται μέσω των ΜΜΕ αλλά και μέσω επίσημων διεθνών οργανισμών.​

H επιχείρηση SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος)  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση κινδύνων για την ασφάλεια πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης σχετικών κινδύνων αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων από την εμφάνιση περιστατικών σχετικών με την ασφάλεια των πληροφοριών. ​

Σεβόμενη τα δικαιώματα φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, η διοίκηση δεσμεύεται στην επιλογή και εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, και τη συμμόρφωση της με τη σχετική νομοθεσία.

Τέλος, η ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο εφαρμόζεται στην επιχείρηση SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος).

​​Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης:  14  Φεβρουαρίου 2021

Υπογραφή

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

bottom of page