ISO 14001:2015 

 

Με την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, μια επιχείρηση δημιουργεί την οργάνωση, που απαιτείται από το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για να διαχειριστεί τις ευθύνες και υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (νομοθεσία, πελάτες, καταναλωτές κ.λπ.).

Η οργάνωση και λειτουργία ενός οργανισμού με βάση της αρχές και απαιτήσεις του ISO 14001:2015 αποτελεί και ένα είδος τεκμηρίωσης και διασφάλισης (για τη Διοίκηση, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη), ότι η επιχείρηση παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων επιδράσεων από τις λειτουργίες της στο περιβάλλον.

 

Επιπλέον βοηθά την επιχείρηση να σχεδιάσει δράσεις και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων και για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της προς όφελος της ίδιας, των πελατών της και της κοινωνίας γενικότερα.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. 

Η ολοκληρωμένη και σωστή μελέτη προϋποθέτει και την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία του πελάτη, καθώς κάθε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις διεργασίες, στα προϊόντα/στις υπηρεσίες και στο γενικότερο τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

 

Επιπλέον, διενεργούμε τις απαιτούμενες από το διεθνές πρότυπο εσωτερικές επιθεωρήσεις συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης  και παρέχουμε εκπαίδευση στο προσωπικό σας για την κατανόηση και εφαρμογή απαιτήσεων του προτύπου (ISO 14001:2015).

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης (Integrated Management System - IMS), αν ο πελάτης το επιλέξει και εφόσον φυσικά πρόκειται να αναπτύξει και εφαρμόσει τουλάχιστον δύο συστήματα διαχείρισης, π.χ. ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 κ.ο.κ.

Με την υποστήριξη και καθοδήγηση μας μπορείτε να ανταπεξέλθετε επιτυχώς και στις πιο απαιτητικές επιθεωρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης.

Διαθέτουμε βιομηχανική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για το ISO 14001:2015 και τα οφέλη από αυτό, μπορείτε να διαβάσετε και κατεβάσετε στο σύνδεσμο, που ακολουθεί: