top of page

"Data protection is not an expense. It’s an investment" 

Πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Α.Δ.Α.Ε. (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρονται στον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αριθμός απόφασης 165/2011).

Σκοπός της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, είναι η προστασία των δεδομένων επικοινωνίας και των ΠΕΣ (Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα) από πιθανούς κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών.

"Δεδομένα Επικοινωνίας" νοούνται το περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα κίνησης και θέσης για κάθε επικοινωνία.

Η Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών αφορά τους εργαζόμενους και συνεργάτες και τους συνδρομητές και χρήστες των υπηρεσιών του υπόχρεου προσώπου.

 

Υποστηρίζουμε πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να συντάξουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, με βάση τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (βλ. αριθμό απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β'/17 Νοεμβρίου 2011 και της τροποποίησης ΦΕΚ 939/Β'/2.03.2022, αυτής), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.).

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και καθοδήγηση των παρόχων υπηρεσιών δικτύου ή/και ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να συμμορφωθούν με τη σχετική νομοθεσία, έχουμε δημιουργήσει και διαθέτουμε παραδείγματα πολιτικών ασφάλειας, διαδικασιών και αρχείων τόσο για τη σύνταξη της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών όσο και για την εφαρμογή αυτής μετά την έγκριση της από την Α.Δ.Α.Ε. Καθοδηγούμε τους πελάτες μας στη δημιουργία των δικών τους Πολιτικών, Διαδικασιών και Αρχείων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εκείνοι παρέχουν στους συνδρομητές και χρήστες των υπηρεσιών τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση σας, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, αναφορικά με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για την σύνταξη, υποβολή, έγκριση και εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και για τις φάσεις στις οποίες πρέπει να υλοποιηθεί η όλη διαδικασία, καθώς και για το κόστος των σχετικών υπηρεσιών μας για την υποστήριξη της επιχείρησης σας στη συμμόρφωση της με τις σχετικές απαιτήσεις.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική νομοθεσία:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

​Επιπλέον, υποστηρίζουμε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών (π.χ. courier) στη σύνταξη της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 384/Β'/24.3.2005.

NEO! Στις 26 Ιανουαρίου 2024 εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αριθμός απόφασης 28/2024, ΦΕΚ 551/Β'/26.1.2024) της Α.Δ.Α.Ε. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, τα πρόσωπα ("πάροχοι") που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ν.4727/2020. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον νέο αυτό Κανονισμό, οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών.

Οι πάροχοι που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση την Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών καθώς και κάθε αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λαμβάνει χώρα.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τον νέο Κανονισμό:

ΦΕΚ 551/Β'/26.1.2024                 

 

Ν.4727/2020

vpn-shield-4634563_1280.jpg

​Επιπλέον, υποστηρίζουμε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών (π.χ. courier) στη σύνταξη της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 384/Β'/24.3.2005.

bottom of page