Τα συστήματα διαχείρισης (management systems), είναι ο δρόμος που ακολουθεί μια επιχείρηση προκειμένου να διαχειριστεί συγκεκριμένους τομείς της δραστηριότητας της και να πετύχει τους στόχους της.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να σχετίζονται με περισσότερη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, με αυξημένη ασφάλεια των πληροφοριών, με αυστηρότερα μέτρα για υγεία & ασφάλεια στην εργασία και με αποτελεσματικότερες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων κ.λπ.

 

Στην SUCCESSKeys.GR σας υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης. Τα συστήματα διαχείρισης μπορούν να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001 κ.λπ.) ή ενοποιημένα σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης (Integrated Management Systems - IMS). Ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τις απαιτήσεις τουλάχιστον δύο διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης.

Για τα συστήματα διαχείρισης, αναλαμβάνουμε και τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε διεθνούς προτύπου. Η εσωτερική επιθεώρηση είναι μια υποχρεωτική διεργασία για κάθε οργανισμό, που έχει αναπτύξει  και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης.

Έχοντας οι επιχειρήσεις το σύστημα που επιθυμούν (με το οποίο τεκμηριώνουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου), μπορούν να αιτηθούν την επιθεώρηση και πιστοποίηση τους από φορέα πιστοποίησης της επιλογής τους.

Το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αντικαθίσταται πλέον από το νέο πρότυπο ISO 45001:2018. Οι επιχειρήσεις, που είναι ήδη πιστοποιημένες σύμφωνα με το OHSAS 18001, έχουν στη διάθεση τους 3 χρόνια για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 1348 του 2004. Επιπλέον υποστηρίζουμε επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 13485:2016. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, είναι δυνατή (εκτός από τη μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000) και μεμονωμένη μελέτη HACCP για επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συμμόρφωση τους μόνο με τις απαιτήσεις HACCP.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 έχει εφαρμογή και σε επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν στην αλυσίδα τροφίμων, όπως είναι μεταξύ άλλων οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης, προμηθευτές εξοπλισμού, προμηθευτές καθαριστικών και απολυμαντικών προϊόντων, παραγωγοί-προμηθευτές υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Το διεθνές πρότυπο IFS Food 6.1 έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αξιολόγηση ενός ενιαίου συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, που παράγει μια επιχείρηση.

Το διεθνές πρότυπο BRC θέτει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, για τη διαχείριση της ποιότητας και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μιας επιχείρησης τροφίμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ξενοδοχεία που επιδιώκουν την κατάταξη τους  σε κατηγορίες αστέρων, η νομοθεσία (βλ. ΦΕΚ 10/Β/09-01-2015) προβλέπει μοριοδότηση σε περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πιστοποιηθούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001:2015), συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, HACCP). Παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο, που περιλαμβάνει και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Στον τουριστικό τομέα, υποστηρίζουμε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα κ.λπ.) στην απόκτηση του σήματος Green Key αφού τεκμηριώσουν τη συμμόρφωση τους με τα σχετικά υποχρεωτικά κριτήρια. 

Τέλος, στην SUCCESSKeys.GR παρέχουμε εξειδικευμένα σεμινάρια, μεταξύ αυτών για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων, την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία κ.α.

Με αφορμή τη σύγχρονη πανδημία (COVID-19), για επιχειρήσεις που επιθυμούν να τεκμηριώνουν απέναντι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος τη συμμόρφωση τους με απαιτήσεις (υγειονομικά πρωτόκολλα) που αποσκοπούν α) στην αποφυγή εισόδου του κοροναϊού στις εγκαταστάσεις τους και β) στον έλεγχο της διασποράς του ιού, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που οδηγούν (κατ' επιλογή) και  σε πιστοποίηση των επιχειρήσεων από αρμόδιο πολυεθνικό φορέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ανωτέρω, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας: