Σεμινάριο:'Eπικοινωνία με τα ΜΜΕ' (Media response- crisis communication) 

 

Πως να χειριστείτε τα ΜΜΕ σε καταστάσεις κρίσης στην επιχείρηση σας

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει και τον κίνδυνο πρόκλησης διαφόρων ατυχημάτων (π.χ. εκδήλωση πυρκαγιάς, ρύπανση περιβάλλοντος, τραυματισμός εργαζομένων κ.λ.π.), που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και των δημοσιογράφων. Γιατί πάρα ταύτα πολλές  επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν σωστά τα ΜΜΕ την ώρα εκδήλωσης μιας κρίσης;

Πόσο έτοιμη είναι η επιχείρηση σας για να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικό τρόπο στο ενδιαφέρον των ΜΜΕ για συλλογή πληροφοριών σχετικών με το συμβάν; Ποιο είναι το σχέδιο σας για αποτελεσματική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη την ώρα της κρίσης; Γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος τον επικοινωνιακό ρόλο του σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος στην επιχείρηση σας;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να:

 

 • Παρουσιάσει τις κρίσιμες παραμέτρους για την διαχείριση της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιας κρίσης σε μια επιχείρηση,

 • Μεταφερθούν διεθνείς γνώσεις και καλές πρακτικές, σχετικές με το θέμα, στους συμμετέχοντες.

Ενότητες

Στη θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνονται ενότητες όπως:

 • Τα ΜΜΕ και ο ρόλος τους

 • Η επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης

 • Η πολιτική επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

 • Ο εκπρόσωπος τύπου

 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, για τους συμμετέχοντες, είναι (μεταξύ άλλων) ότι θα:​

 • Κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ατυχημάτων στη φήμη μιας επιχείρησης.

 • Κατανοήσουν τις επιπτώσεις στη φήμη μιας επιχείρησης από τη μη σωστή διαχείριση της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ και τους εκπροσώπους τους (τους δημοσιογράφους) στην περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης.

 • Μάθουν πως να καταστρώνουν ένα στοιχειώδες σχέδιο επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης και να καθορίζουν ρόλους και αρμοδιότητες.

 • Κατανοήσουν τη ζημιά από τη λάθος  χρήση αλλά και τα οφέλη από τη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στη φήμη μιας επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται  σε όλο το άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό μιας επιχείρησης σε καταστάσεις κρίσης (π.χ. ατυχήματα) και αφορά στο πως διαχειριζόμαστε μια κρίση απέναντι στα ΜΜΕ.

Χρήσιμες τακτικές θα συζητηθούν για το πως πρέπει να αντιδράσουν εργαζόμενοι (που απασχολούνται π.χ. στο τηλεφωνικό κέντρο, ως θυρωροί, ως φύλακες, ως γραμματείς) όταν τους προσεγγίσουν δημοσιογράφοι με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών.

Ανώτερα στελέχη θα μάθουν τις βασικές και ουσιαστικότερες αρχές για την οργάνωση μιας επιχείρησης με σκοπό την επικοινωνία με τα ΜΜΕ σε καταστάσεις κρίσης.

                               

 

Κάθε συμμετέχων θα λάβει  ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και ένα CD με σημειώσεις και ασκήσεις

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.