Σεμινάριο: 'Ασκώντας ηγεσία με επιρροή' (Influential leadership)

 

Πως να ασκήσετε θετική επιρροή στις ανθρώπινες συμπεριφορές 

Κάθε δραστηριότητα σε μια επιχείρηση καθορίζεται και  επηρεάζεται από τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και για την ποσότητα και ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ψυχολόγος για να κατανοήσει ορισμένες βασικές συμπεριφορές των ανθρώπων και τα κίνητρα αυτών των συμπεριφορών, που επηρεάζουν μεταξύ άλλων την παραγωγικότητα και απόδοση, την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, την ομαδικότητα και συνεργασία κ.λπ.

Όπως και σε πολλές άλλες καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων, έτσι και στους χώρους εργασίας δεν επικρατούν πάντα ιδανικές συνθήκες. Γιατί συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με τρόπους, που επηρεάζουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την απόδοση στην εργασία; Τι τους ενοχλεί ή τι στέκεται εμπόδιο στη δουλειά τους και στην ενδόμυχη επιθυμία τους για καλό αποτέλεσμα;

Η σωστή διάγνωση των πραγματικών αιτιών των διαφόρων συμπεριφορών στους χώρους εργασίας είναι το κλειδί για την επιλογή της μεθόδου και προσέγγισης της θετικής επιρροής αυτών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει διεθνείς γνώσεις και πρακτικές, που αποδεδειγμένα μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων στους χώρους εργασίας και να οδηγήσουν στη βελτίωση της απόδοσης και των συνθηκών εργασίας γενικότερα (καλό ηθικό, ομαδικότητα, συνεργασία).

Ενότητες

Οι κύριες ενότητες του σεμιναρίου είναι μεταξύ άλλων:

 

  • Ηγεσία και επιρροή

  • Ηγεσία και συμπεριφορές

  • Συμπεριφορές και επιρροή

  • Οι παράγοντες που παράγουν αρνητικές συμπεριφορές

  • Τεχνικές από την πράξη για τη θετική επιρροή συμπεριφορών

  • Ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης

 

Τα αναμενόμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι (μεταξύ άλλων):

  • Θα μάθουν να διακρίνουν ανάμεσα στις βασικές αιτίες, που προκαλούν μη επιθυμητές συμπεριφορές των εργαζομένων. Κάποιες από αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ατομική και ομαδική απόδοση, για την επίτευξη στόχων, για την ασφάλεια στην εργασία κ.λπ.

  • Θα μάθουν ποιοί είναι οι πρακτικοί εκείνοι παράγοντες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιρροής και τη θετική επιρροή συμπεριφορών.

  • Η απόκτησης γνώσης μυστικών από τη διεθνή εμπειρία για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιρροής.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν διοικητικό ρόλο (εργοδηγοί, προιστάμενοι τμημάτων, επικεφαλείς ομάδων, διευθυντές) σε έναν οργανισμό, αλλά και σε κάθε εργαζόμενο, που θα ήθελε να μάθει πως να ασκεί θετική επιρροή σε συμπεριφορές άλλων (π.χ. συναδέλφων, μελών της ομάδας του/της) προκειμένου να βελτιώνεται το πνεύμα συνεργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η απόδοση στους χώρους εργασίας.

Συγκαταλέγεστε στους ανθρώπους, που διακατέχονται από ακόρεστη όρεξη για μάθηση και επιμονή για την θετική επιρροή των συμπεριφορών άλλων στην εργασία και για τη βελτίωση της απόδοσης; Θέλετε να ξεχωρίσετε στην επιχείρηση σας για αυτή σας τη δεξιότητα; Αν ναι αυτό το σεμινάριο είναι δημιουργημένο για εσάς.

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και υλικό σχετικό με το περιεχόμενο του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Το σεμινάριο περιλαμβάνει παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις (ατομικές και ομαδικές) για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των τεχνικών επιρροής  συμπεριφορών.

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 6 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.